Project Description

| BLOEMEN VOOR ALTIJD

Het is koffietijd. Je krijgt via via te horen dat je buurvrouw, met wie je altijd zo goed contact had, is overleden. Of je hoort pas na de uitvaart dat een medebewoner niet meer is. Soms lees je pas na twee weken in het krantje dat er dierbaren zijn overleden.
“Wij willen op een andere manier op de hoogte worden gebracht van een overlijden. Eerder, respectvoller, persoonlijker.”
Met dit tastbare en voelbare probleem kwamen de bewoners van Park Zuiderhout bij Stichting Waardemakers.

We zijn met de bewoners in gesprek gegaan en hebben geluisterd naar hun wensen, behoeften en gebruiken. Samen hebben we gezocht naar een oplossing. Hierbij stuitten we al snel op regelgeving en de ingewikkelde AVG-wet. Park Zuiderhout was bereid om beleidsmatig zaken aan te passen en toonde hiermee aan ook gehoor te willen geven aan de behoefte van de bewoners.

Geïnspireerd door een gedicht van Tim Stoop, ook een bewoner van Park Zuiderhout, zijn we begonnen met een ontwerp. Daarin spelen bloemen een belangrijke rol, net zoals op alle andere plekken in en om het huis van Park Zuiderhout. We hebben gezocht naar centrale, rustige plekken in de verschillende gebouwen. Plekken die zichtbaar zijn, zonder te veel op te vallen. Een plek waar even stilgestaan kan worden bij het verlies van een buur.

Het was een prachtig traject waarin persoonlijke verhalen en opvattingen over het einde van het leven werden gedeeld. Samen met de bewoners hebben we een herdenkingsaltaar ontwikkelt waar men op een serene en liefdevolle manier elkaar kan informeren.
We hebben vrijwilligers gevonden die als “aanroeper” willen fungeren en zorg dragen voor actuele informatie op het altaar. Op vier verschillende plekken in de verschillende gebouwen hangt nu een altaar aan de muur. Er is ruimte voor een naamkaartje, maar ook voor de rouwkaart.

We danken Park Zuiderhout voor deze mooie en bijzondere opdracht. En vooral alle bewoners voor deze mooie en bijzondere samenwerking, met dit waardevolle resultaat.

| Benieuwd of meer weten?
Neem vrijblijvend contact met ons op via info@stichtingwaardemakers.nl

Een project van Juul Langenberg en Pauline Klein Paste, in samenwerking met Park Zuiderhout Teteringen.