Project Description

| VAN BOUWHEK TOT WAARDEVOLLE PLEK

Bouwterreinen zijn vaak een doorn in het oog voor omwonenden en passanten. Het oogt rommelig door de vele doeken die op hekken en schuttingen worden bevestigd om te laten zien wie er aan het werk is.

Dat kan anders! 

Een bouwschutting of bouwhek biedt de ideale gelegenheid om ook iets terug te doen voor de omwonende en de stad, een sociaal-maatschappelijke return. Het laat zien dat je als bedrijf betrokken bent bij de omgeving en de verandering die gaat plaatsvinden in de leefomgeving. Door de bewoners te betrekken bij de bouw door verfraaiing van de bouwschuttingen, stimuleer je positieve ontmoeting en geef je waarde aan het proces van bouwen.

Stichting Waardemakers ontwikkelt bijzondere bouwschuttingen. Deze vertellen het verhaal van de locatie en geven de voorbijganger iets van betekenis. Wij zorgen voor één verhaal, jij bepaalt welk verhaal je wil vertellen, al dan niet met betrokkenen uit de omgeving van de bouwplaats. Wordt het een verhaal over de locatie (historisch), de natuur, de toekomst, de bouw (planning en uitvoerders) of juist een tijdlijn van verleden-heden-toekomst? Wij ontwikkelen die met liefde voor jouw bouwlocatie!

| Benieuwd?
Neem vrijblijvend contact met ons op via info@stichtingwaardemakers.nl