#10 De stelen van de scheppen

Een herinnering van Wies van der Made- Verheyden, woonde in de Kruisstraat.